luni, 7 februarie 2011

PROIECT

joi, 5 februarie 2009

PROIECT

STATUTUL ASOCIAŢIEI VINTAGE ROMANIA (A.V.R.)

  - SCHIŢĂ DE PROIECT -

 

OBIECTIVE
OBIECTIVE PRIORITARE: - definirea termenului de vintage în spaţiul românesc;
apărarea intereselor comercianţilor online de articole vintage;
apărarea interesului cumpărătorilor de vintage.
OBIECTIVE SECUNDARE: - crearea unei bune imagini publice a comercianţilor online de articole vintage;

ridicarea curentului vintage românesc la nivelul celui internaţional;
instituirea de relaţii de colaborare cu site-uri similare din spaţiul european şi internaţional
colaborarea cu reviste de profil în scopul răspândirii idei de vintage românesc
popularizarea unor instrumente de lucru necesare persoanlor ce activează în acest domeniu (site+uri ce se referă la teoria vintage-ului, la modaliăţile de datare, studiul materialelor, istoria modei etc.);
definirea caracteristicilor uni „vintage autohton" prin încercarea de promovare a articolelor vintage create în România, inclusiv a celor care au legătură cu spaţiul popular şi folcloric (costume şi obiecte populare de dinainte de 1970), eventual printr-o viitoare colaborare (târg, conferinţă) cu Muzeul Ţăranului Român sau cu o instituţie similară;


STATUT
Asociaţia Vintage Romania (A.V.R.) se constituie ca asociere liberă între persoane, neavând un statut juridic definit, fiind liber consimţită de membri ei.
Intrarea şi ieşirea membrilor din prezenta asociaţie este un act liber consimţit, neputând reprezenta obiectul ulterior al nici unei cereri de despăgubire, fie materiale sau morale, atât din partea membrului în cauză, cât şi în ceea ce îi priveşte pe ceilalţi membri.
Adeziunea la prezenta asociaţie sau părăsirea ei sunt acte scutite de orice taxă.
Primirea şi excluderea din prezenta asociaţie se pot face doar pe baza unui vot deschis exprimat de membrii fondatori care trebuie să fie de cel puţin 50% plus 1.
Excluderea din prezenta asociaţie se poate face doar pe baza unor probe temeinice a căror temeinicie este recunoscută de cel puţin 50% plus 1 din totalul membrilor fondatori. De asemenea, excluderea poate surveni doar după ce membrul în cauză a fost avertizat în scris cel puţin de două ori asupra erorilor comise, lăsându-i-se o perioada de 60 de zile lucrătoare pentru a-şi revizui comportamentul.


ACTIVITATE
Asociaţia va acorda o atenţie deosebită pregătirii membrilor săi în domeniul vintage prin monitorizarea site-urilor de profil, luându-se în considerare seriozitatea acestora în ceea ce priveşte autenticitatea articolelor vintage prezentate pe fiecare site în parte, veridicitatea datării articolelor expuse, prezentarea corectă a măsurilor, a prezentării etichetei, în cazul în care aceasta există, precum şi a anumitor detalii prezentate în beneficiul cumpărătorului potenţial. Este obligatorie semnalarea precisă a eventualelor defecte pe care un articol le poate avea înainte de expedierea acestuia. Semnalarea defectelor poate fi publică (pe site) sau privată (de la vânzător la cumpărător). Este opţională prezentarea unui „status" al articolului, precum şi descrierea culorilor sau orice alt element care poate îmbunătăţi percepţia respectivului articol vintage. Proprietarii site-urilor sunt liberi să includă orice alt fel de descrieri ajutătoare care pot clarifica, în opinia vânzătorului, situaţia articolului în cauză.
În cazul în care un proprietar de site are îndoieli în ceea ce priveşte una din rubricile de mai sus (datare, materiale, tehnici de remediere a defectelor, spălare, curăţare) este recomandată consultarea cu alţi proprietari de site-uri similare care fac parte din prezenta asociaţie în cazul în care aceştia au posibilitatea de a oferi informaţii. Aceştia sunt obligaţi prin statut să ofere consulenţă gratuită. Proprietarii de site-uri vintage nu pot fi obligaţi să divulge provenienţa articolelor sau metodele de depistare a articolelor vintage postate pe site, date cu privire la clienţi sau date personale pe care aceştia nu doresc să le facă publice.
În prezenta asociaţie pot intra ca membri fondatori cu drepturi egale proprietari de site-uri ce comercializează cel puţin în proporţie de 50% articole vintage indiferent de natura lor şi care respectă regulile de bază a prezentării acestora. De asemenea, pot intra în asociaţie ca membri fondatori proprietarii site-urilor cu profil vintage care nu comercializează vintage dar se ocupă de acest domeniu con condiţia ca traficul săptămânal pe site să fie de cel puţin 500 de vizitatori.
Asociaţia îşi propune să realizeze un site pe care să se regăsească informaţii utile privind sectorul vintage, acestea putând avea şi scop publicitar, precum şi o secţiune dedicată clienţilor care îşi pot exprima părerea în mod liber. Moderatori pot fi oricare dintre membrii fondatori ai asociaţiei, aceştia angajându-se să interzică exclusiv mesajele cu caracter obscen, rasist sau care contravin legilor în vigoare. Va fi permisă publicarea de păreri negative cu privire la site+urile vintage (inclusiv cele personale) cu condiţia ca acestea să fie exprimate într-un limbaj civilizat şi coerent.
Asociaţia îşi propune ca prin activitatea sa să promoveze la nivel european şi internaţional mişcarea vintage-ului românesc.
Sunt acceptaţi ca parteneri ai prezentei asociaţii site-uri ce prezintă curentul vintage (proprietarii lor putând fi şi membri fondatori), site-uri de modă şi design, site-uri culturale, site+uri şi forumuri dedicate tineretului, colecţionari de articole vintage etc. De asemenea, se acceptă colaborarea cu site-uri ce comercializează articole second-hand, artizanat sau alte produse similare cu condiţia ca acestea să îşi declare statutul şi să respecte nişte cerinţe minime de prezentare. Nu se acceptă parteneriatul cu site-uri ce promovează o idee falsă de vintage, comercializând sub acest nume alte articole. Nu se acceptă site-uri semnalate ca expediind clienţilor articole defecte (fără a fi precizat defectele înainte de cumpărare), murdare, boţite sau expediate cu foarte mare întârziere. Nu se acceptă site-uri care îşi falsifică voit propriile feedback-uri din partea clienţilor sau care vând preferenţial anumitor clienţi fără a anunţa acest lucru în prealabil.
Asociaţia îşi propune participarea, prin reprezentanţii ei, la târguri şi expoziţii ce au de a face cu domeniul vintage.
Copyright Cristina Deutsch ©2008
Textul imi apartine, astept pareri.

Niciun comentariu: